Herken je dit?

Wat je gehoopt had, is werkelijkheid geworden. In de afgelopen periode is de omzet/ afzet van je onderneming zeer hard gegroeid. Deze snelle groei heeft impact op alle afdelingen maar zeker ook op de financiële afdeling.

Vraag vrijblijvend een Quickscan aan

  Lees in onze privacyverklaring hoe we de gegevens uit dit formulier verwerken

  Hoe we werken

  1

  1. Intake:
  Persoonlijk contact staat voorop dus eerst zal er kennis gemaakt worden onder het genot van een kop koffie op de bedrijfslocatie.

  2

  2. Quickscan:
  De Quickscan is het vervolg op de kennismaking en zal ongeveer een dagdeel duren. Tijdens deze sessie worden de volgende onderdelen onder de loep genomen:

  – Organisatie onderneming: inzichtelijk maken van het businessmodel

  – Financial accounting: beoordeling van het proces binnen de organisatie gericht op de externe verslaggeving, oftewel de jaarrekening.

  – Management accounting: beoordeling van (financiële) informatie voor planning en control door het management.

  3

  3. 0- meting:
  Bij een volledige nulmeting van ongeveer 3 tot 5 dagen (afhankelijk van de omvang van de onderneming/ financiële organisatie) worden bovenstaande onderwerpen nader geanalyseerd. De uitslag zal een rapport zijn van de huidige stand van zaken en een advies richting de toekomst.

  4

  4. Invullen verbetertraject:
  Als er daadwerkelijk invulling gegeven kan worden aan het adviesrapport, dan kan een Finance Consultant vanuit FinK hiermee aan de slag gaan. De duur, frequentie en daadwerkelijke invulling van de opdracht wordt op dat moment bepaald en is erg flexibel.

  5

  5. Vervolg:
  Als de Finance Consultant een nieuwe koers heeft ingezet op het gebied van finance, dan zal zorgvuldig gekeken moeten worden hoe er continuïteit aan gegeven gaat worden. We zullen de huidige medewerkers beoordelen op hun kwaliteiten en daar inzetten hoe ze het beste in hun kracht komen. Eventueel ontbrekende kwaliteiten kunnen/zullen we buiten de organisatie werven, waar FinK deskundig is en daar in samenwerking met de onderneming invulling aan kan geven.

  Wil je eerst meer weten?

  Neem contact op met Femke voor meer informatie.